zapiewajmy

wieczornica21

Image Nowe oblicze Żabna - casting na twarz kampanii promocyjnej zadania pod nazwa „Rewitalizacja centrum Żabna”. W związku z rychłym rozpoczęciem realizacja inwestycji pod nazwa „Rewitalizacji centrum Żabna” w ramach działań promocyjnych towarzyszących tej inwestycji ogłaszamy casting na „twarz” kampanii, który odbywać się będzie według poniższego regulaminu.

 

 

Regulamin
1. W castingu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie w wieku do 30 lat i zameldowane na terenie gminy Żabno.
2. Każdy z uczestników castingu pisemnie wyrazi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących inwestycję, które będą kolportowane na terenie gminy Żabno oraz w materiałach informacyjnych przeznaczonych dla prasy lokalnej i regionalnej, a także na stronie internetowej gminy.
3. Casting odbędzie się w Centrum Kultury w Żabnie, 2 sierpnia 2010 r. o g. 16.30
4. Zwycięzcy castingu zobowiązują się do udziału w wyznaczonych przez organizatora sesjach zdjęciowych , które odbędą się w uzgodnionym wspólnie terminie, ale nie później niż do 10 sierpnia 2010 r.
5. Zwycięzcy castingu zobowiązują się do udziału w uroczystości na inaugurację inwestycji oraz na jej zakończenie, o terminie których zostaną wcześniej powiadomieni.
6. Organizacją castingu zajmuje się GAMAR S.C., a osobą do kontaktu w sprawie castingu jest Grzegorz Pulit, tel. 509-539-311.