Serdeczne podziękowania za pomoc przy tworzeniu strony dla :

 • Tamara Kukliński
 • Maria Pszczoła
 • Bogdan Lizak
 • Maria Rożek
 • Jolanta Michałek
 • Renata Miękina
 • Dorothy Kukliński
 • Sylwia Kijowska ( sołtys Niedomic)
 • Rada Sołecka w Niedomicach
 • Marta Warias za przesłanie materiały
 • Stanisław Siekierski za udostępnienie zdjęć
 • Adam Kusiak za archiwalne zdjęcia Niedomic
 • Włodzimierz Wójcik
 • Mariusz Kieć - udostępnienie materiałów związanych z Niedomicami
 • Artur DulianVizim.pl ) - Pomoc techniczna przy modyfikacji strony

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.