silver nades

jesien

Pierwszy opiekun i pierwsza prezes
SKKT chodzik w Niedomicach
mają zaszczyt zaprosić wszystkich członków
na obchodu 35 rocznicy powstania
naszego koła w dniach

6-8 IV 2018


w bacówce na Jamnej.


Wyjazd  06.04.2018 o godz. 17:00 z parkingu przy szkole.
Przewidywany koszt ( dwa noclegi + cztery posiłki + pamiątkowa koszulka) - 130 zł

Dla osób które nie chcą korzystać z własnego transportu, istnieje możliwość
wynajęcia busa ( dodatkowo płatny )

Prosimy o potwierdzenia udziału do dnia 23 marca pod nr telefonu
14 6457575 (sekretariat szkoły)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!