Sołtys Niedomic: Sylwia Kijowska 517 141 739

W filii bibliotecznej w Niedomicach rozpoczęły się zajęcia feryjne „Kosmiczne podróże po literaturze”. Hasło zajęć nawiązuje do Mikołaja Kopernika, uchwalonego przez Sejm RP patronem roku 2023.  
Podczas pierwszego spotkania uczestniczące w zajęciach dzieci zapoznały się z postacią Mikołaja Kopernika wybitnego polskiego uczonego, twórcy teorii heliocentrycznej oraz wykonały prace plastyczne ukazujące rytm dobowy Ziemi, dzięki któremu mamy dzień i noc.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.