zyczenia2022

nowa strona


Kierownik: Renata Gniadkowska

tel. 0 14 625 94 49

 

Filia Biblioteczna w Niedomicach gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literaturę popularno-naukową.

Księgozbiór liczy 16 375 wol. (stan na 31.12.2006 r.)

 

Biblioteka prowadzi szerokie działania popularyzujące książkę i czytelnictwo poprzez organizowanie wystaw, konkursów i spotkań autorskich. Dla dzieci i młodzieży organizuje lekcje, wycieczki i imprezy biblioteczne.

 

Do dyspozycji czytelników:

katalog: alfabetyczny, rzeczowy

4 miejsca w czytelni