Sołtys Niedomic: Sylwia Kijowska 517 141 739

Miniony weekendy to czas wielu świątecznych spotkań na terenie naszej gminy. Łamanie się opłatkiem, poczęstunek, a także kolędowanie zorganizowane zostały również w Niedomicach, o co zadbało tutejsze stowarzyszenie Razem Dla Niedomic. Były występy najmłodszych, moc życzeń oraz poczęstunek dla mieszkańców sołectwa. Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne w imieniu samorządu gminy Żabno przekazała burmistrz Żabna Marta Herduś.
 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.