zapiewajmy

wieczornica21

Image Dnia 15.01.2010 r. dzieci z Publicznego Przedszkola w Niedomicach, zaprezentowały bogaty program artystyczny z okazji Święta Babci i Dziadzia na scenie w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niedomicach.W pierwszej części, dzieci starsze podczas przedstawienia jasełkowego, przypomniały historię narodzin Jezusa. W drugiej części, dzieci młodsze wyraziły miłość do swych dziadków, podczas montażu słowno-muzycznego.

Na zakończenie, krakowiacy i górale śpiewając i tańcząc podziękowały babciom i dziadkom, za ich miłość i dobroć. Nie zabrakło niespodzianek i słodkiego poczęstunku.

 

 

 

Zdjęcia : Witold Pabian