Dnia 27 kwietnia dzieci 6-letnie brały udział w 36 Małopolskim Przeglądzie Teatrów Lalkowych. Występ dzieci z przedstawieniem „O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie”, wywarł na oceniającej komisji ogromne wrażenie.

Gratulujemy małym artystom z naszego przedszkola!

źródło : Przedszkole w Niedomicach

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.