Dnia 15.11.2022 przedszkolaki wzięły udział w zajęciach edukacyjnych w Publicznej Bibliotece w Niedomicach w ramach projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym pod hasłem " Mała książka wielki człowiek" organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.