zajac21 marca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbył się 34 Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki. W  Przeglądzie, który jest największą imprezą „lalkarską” w województwie małopolskim, wzięło udział 9 zespołów teatralnych, co przełożyło się na liczbę 130 młodych aktorów. W KATEGORII TEATRÓW PRZEDSZKOLNYCH WIELKĄ NAGRODĘ ZAJĄCA POZIOMKI otrzymał Zespół Teatralny „PROMYCZKI” z Publicznego Przedszkola w Niedomicach za spektakl „SMOK ZE SMOCZEJ JAMY” w reżyserii reż. Agnieszki Pabian i Agnieszki Rzeszutek.

 

Zdjęcia i video : Sylwia Kijowska

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.