silver nades

jesien

strazacyWdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych to jeden z celów wychowania przedszkolnego. 4 marca w naszym przedszkolu odbyły się specjalne zajęcia przeprowadzone przez strażaków OSP Niedomice. Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka; wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo; szanują trudną pracę strażaka; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.
Dziękujemy strażakom za przybycie do naszego przedszkola.