Dzieci z grupy III poszerzały swoje wiadomości i umiejętności o otaczającym świecie wykorzystując pięć zmysłów, które potrafią nazwać i powiedzieć, która część ciała odpowiada za dany zmysł. Podczas zabaw sensorycznych miały okazję dotykać, wąchać, słuchać, smakować oraz oglądać. Podczas zajęć przybliżono dzieciom właściwy stosunek do ludzi niewidomych i głuchoniemych.

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.