Sołtys Niedomic: Sylwia Kijowska 517 141 739

 

Krzyż przy ul. 1000-lecia:


Krzyż betonowy przy ul. Tysiąclecia ufundowany w 1972 roku przez okolicznych mieszkańców w miejsce starszego o tradycji z około połowy XIX w. z metalowym wizerunkiem Chrystusa. Od strony wału przeciwpowodziowego znajduje się metalowa głowa Pana Jezusa w koronie cierniowej, a na ramionach krzyża widnieje napis „W Krzyżu Zbawienie”. Natomiast na przedzie krzyża, pod wizerunkiem Chrystusa umieszczony jest napis „JEZU UFAM TOBIE”. Poświęcenie krzyża odbyło się 8 lipca 1972 r. Obecny krzyż jest już trzecim krzyżem z kolei w tym miejscu. Nie ma informacji na temat pierwszego krzyża, natomiast o drugim wiadomo tyle, że został ufundowany przez Jana i Agatę Brudów przed II wojną światową.

 

Krzyż na zbiegu ulic Kościuszki i Niedomickiej:


Krzyż z metalowym wizerunkiem Chrystusa, na wysokim betonowym postumencie z wnęką, w której umieszczona jest figurka Serca Najświętszej Maryi Panny. Krzyż usytuowany na niewielkim kopczyku u zbiegu ul. Kościuszki i Niedomickiej. Ufundowany został przez miejscowe Kółko Rolnicze w 1926 r., postawiony w miejsce starszego drewnianego krzyża, według tradycji, związanego z mogiłą zmarłych na zarazę. Wykonał go Wierciak z Żabna

 

Kapliczka przy Kościele:


Kapliczka z figurką Pana Jezusa Frasobliwego, na wysokim pniu drzewa, u spodu którego naniesione głazy i utworzony tzw. skalniak. Usytuowany na terenie plebani i kościoła. Kapliczka została wzniesiona w 1995 r. z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. Jana Toboły w celu ureligijnienia terenu przy kościele.

 

Krzyż przy ul. Niedomickiej:


Krzyż, został ufundowany przez mieszkańców wsi w 1946 r. Krzyż ten z reliefowym wizerunkiem Chrystusa stoi na niskim betonowym fundamencie.

 


Kaplica przy ul. Niedomickiej:

 

Kaplica p. w. Matki Boskiej Wniebowziętej została wzniesiona w 1846 r. Została ona ufundowana przez rodzinę Żołędziów i jest najstarszym, i jedynym zabytkiem pochodzącym z XIX w. Dzięki remontom kapliczka przetrwała do dziś.  Została wybudowana na rzucie prostokąta z cegły. Posiada dwuspadowy dach z wieżyczką uwieńczoną kutym krzyżem. We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz, z piękna rzeźbą matki Boskiej z Dzieciątkiem i rzeźbami Aniołów po bokach ołtarza. Krzyż z rzeźbionym wizerunkiem Chrystusa i XIX wieczna gipsowa figurka Serca Jezusa.

Ponad wejściem znajduje się kamienna płaskorzeźba Trójcy Św. W fasadzie, w trzech wnękach umieszczono kamienne rzeźby: Matki Boskiej Wspomożycielki wiernych, św. Franciszka i św. Jana Nepomucena.

W tej kaplicy od 1900 r. często są odprawiane msze święte.

 

Opracowanie: Mariusz Kieć

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.