zapiewajmy

wieczornica21

         Z okazji Świąt Paschalnych proszę przyjąć z serca płynące życzenia. Niech słowo Boże, które z taką obfitością było głoszone w okresie Wielkiego Postu, pogłębia w nas nieustannie wiarę w to, że Bóg może i pragnie posłużyć się wszystkim dla naszego dobra. Niech każdego dnia towarzyszy nam przekonanie, że nawet to, co trudne i bolesne, jeżeli jest przyjęte w postawie miłości Boga i bliźniego, będzie służyło naszemu duchowemu rozwojowi. Niech nigdy nie słabnie w nas wiara w to, że idąc przez życie z Bogiem i poddając się we wszystkim Jego prowadzeniu, zmierzamy pewnie ku zmartwychwstaniu, czyli ostatecznemu zwycięstwu. Niech każda sytuacja, którą przychodzi nam przeżywać w naszej codzienności, będzie przyjęta jako kolejna szansa, którą otrzymujemy z rąk kochającego nas Ojca, gdyż On zawsze pragnie naszego dobra i dopuszcza na nas tylko takie doświadczenia, które temu dobru mają służyć. Niech czas spotkań świątecznych stanie się błogosławionym czasem głoszenia prawdy o Zmartwychwstaniu naszego Pana, zwłaszcza przez świadectwo życia.

         Zapewniamy Was o naszej pamięci w modlitwie.

 

Duszpasterze z Niedomic