Image Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę i spożywanie ich przy świątecznym śniadaniu nie jest najważniejszym sposobem świętowania Wielkiej Nocy, ale - trzeba to przyznać - najbardziej praktykowanym i bardzo nastrojowym. Trudno też nie zauważyć religijnych odniesień tego obyczaju. Pokropienie pokarmów wodą święconą przywołuje w naszej świadomości chrzest, przez który zostaliśmy włączeni we Wspólnotę Kościoła - a więc Mistycznego Ciała Chrystusa.

Poświęcone pokarmy przypominają nam natomiast, że Zmartwychwstały Chrystus jest dla nas wszystkich chlebem życia. Chrześcijanie nie traktują tego obrzędu jako czynności magicznej. Bardziej niż o poświęcenie produktów żywnościowych, chodzi jednak o uświęcenie człowieka, który będzie spożywał pobłogosławione pokarmy. W Wielką Sobotę te wszystkie objawy świętowania wiążą się ze sobą i budują religijną wspólnotę rodziny, parafii i całego Kościoła. Widok całych rodzin wędrujących w tym dniu do kościoła ze „święconką” i przyznanie dzieciom reprezentowania całej rodziny, budzi uznanie i wzruszenie.

 

 


Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.