Image Drodzy Diecezjanie! Z troską przyjmujemy tragiczne wiadomości docierające do nas z terenów południowej Polski, w tym z wielu parafii naszej diecezji, zalanych przez wezbrane rzeki i potoki. Śmiertelnie zmęczeni mieszkańcy przy wsparciu służb ratunkowych i porządkowych, lokalnych samorządów, walczyli i nadal walczą z żywiołem, który – w niejednym przypadku kolejny już raz – niszczy dorobek ich życia.

Zauważamy powszechną solidarność z poszkodowanymi, którą spontanicznie okazuje wielu wrażliwych na ludzkie nieszczęście, są to sąsiedzi i znajomi, przede wszystkim zaś strażacy, policjanci i żołnierze. Pragniemy im wszystkim podziękować, że w sytuacji zagrożenia żywiołem, bez wahania, nieraz narażając siebie, podali pomocną dłoń.

Dziękujmy naszej diecezjalnej Caritas i jej oddziałom parafialnym za natychmiastowe, sprawne zorganizowanie doraźnej pomocy powodzianom w postaci koców, środków czystości, wody i produktów żywnościowych.

Skala skutków kolejnej powodzi jest ogromna. Poznamy je w pełni dopiero po opadnięciu wody. Wtedy to Caritas diecezjalną i jej parafialne oddziały, a także nas wszystkich, czeka udzielanie pomocy przy odbudowie domów i budynków gospodarczych, w zakupie sprzętów domowych i narzędzi rolniczych. W tym zakresie liczymy też na pomoc różnych firm handlowych i przedsiębiorców, zdolnych zrezygnować z zysku, aby tylko pomóc powodzianom. Wielu właścicielom tych firm, które już pomagają, wyrażam uznanie i składam podziękowanie.

Dziś – uroczystość Zesłania Ducha Świętego – zwracam się do Was, drodzy Diecezjanie, z serdeczną prośbą o solidarność duchową i materialną z poszkodowanymi. Niech jej wyrazem będzie modlitwa oraz ofiara złożona na tacę, zebrana przez parafialne oddziały Caritas w niedziele 30 maja bieżącego roku.

Wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza duchowieństwo, wspólnoty zakonne i wiernych, wszystkie grupy modlitewne, proszę o wytrwałą modlitwę w intencji poszkodowanych i ludzi niosących im pomoc.

Otwórzmy nasze oczy i serca na poszkodowanych klęską powodzi. Oby nikt z nich nie pozostał bez opieki i wsparcia, lecz dzięki naszej życzliwości i miłości odzyskał nadzieję na przeżycie obecnego czasu niedoli i pogodną przyszłość. Szczególnej trosce nauczycieli, wychowawców oraz katechetów polecam dzieci i młodzież z rodzin powodzian. Okażmy im współczucie, pomoc i wsparcie. Należy się ono także osobom w podeszłym wieku, którzy sobie nie mogą pomóc.

W tym doświadczeniu nie zapominamy o cierpiącym Kościele w Chinach. To właśnie jutro w święto NMP Matki Kościoła przypada dzień modlitwy za chrześcijan w tym kraju. Módlmy się za nich i z nimi o wolność wyznawania Chrystusa, ofiarujmy w tej intencji nasze trudne doświadczenia.

Wszystkim, którzy włączają się w pomoc powodzianom i są otwarci na sprawy Kościoła w Chinach, z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!


† Wiktor Skworc

BISKUP TARNOWSKI

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.