Image Dzięki inicjatywie ks. Proboszcza Jana Toboły dnia 10 stycznia w Kościele Parafialnym w Niedomicach odbyło się uroczyste poświęcenie epitafium  ks. Prałata Mariana Grzanki. Na zaproszenie proboszcza parafii poświęcenia epitafium dokonał bratanek śp.ks. Mariana - ks. Piotr Grzanka. Data poświęcenia  jest również nieprzypadkowa - dokonano go w 1 rocznicę śmierci ks. Grzanki, jak równiez w 7 rocznicę konsekracji naszej świątyni.

Nawiązując do książki autorstwa ks. Mariana Grzanki "Niedomice - moja mała ojczyzna" możemy odnieść się do myśli "Ojczyzna to ziemia  i groby, narody tracąc pamięć tracą życie". Nie zapominajmy o ks.Marianie Grzance, gdyż był, jak podkreślił w kazaniu ks. Piotr - budowniczym zarówno materialnego jak i duchowego kościoła w Niedomicach. Pamięć o wspaniałym kapłanie, długoletnim proboszczu i ojcu parafii będzie zawsze w sercach żyjących, a epitafium będzie kolejnym pokoleniom przypomiało o budowniczym naszej pięknej świątyni. 

 

 

 

Tekst: Witold Pabian

Zdjęcia : Janusz Tokarski

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.