Końcem sierpnia w kościele parafialnym w Niedomicach została umieszczona pamiątkowa tablica, na której znalazły się nazwiska osób, którzy  w latach 1991 - 2008 przyczynili się do dzieła wystroju naszego koscioła prarafialnego własną praca i ofiarami.

 

 

Image

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.