Image Tarnowianie, pracownicy zakładów pracy, duszpasterze ludzi pracy pożegnali zmarłego ks. Mariana Grzankę. Spoczął on na cmentarzu w Tarnowie Mościcach. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup tarnowski Wiktor Skworc. W homilii mówił o testamencie duchowym, jaki pozostawił zmarły kapłan - wieloletni proboszcz w Mościach. Zawiera ono dziękczynienie Bogu, pasterzom Kościoła tarnowskiego, kapłanom i wiernym świeckim...

"Przed tron Boży - pisał zmarły - zabieram bardzo miłe przeżycia pracy wikariuszowskiej w parafiach Piwniczna-Zdrój, Pilzno i Brzesko. Głęboką wdzięczność mam wobec ks. abpa Jerzego Ablewicza za zlecone obowiązki i zaufanie, za posłanie mnie do Niedomic, gdzie przyszło mi budować kościół, plebanię i organizować życie parafialne. Jestem wdzięczny ludziom w Niedomicach, którzy byli przy mnie i razem ze mną podejmowali trud budowania i wszelkiej pracy. Dziękuję parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mościcach, gdzie wspólnie z kapłanami i życzliwymi ludźmi mogłem działać dla dobra parafii. Słowa wdzięczności kieruję do zakładów pracy, zwłaszcza Zakładów Azotowych, do związków zawodowych, do Solidarności, z którymi byłem złączony przez duszpasterstwo Ludzi Pracy."

Ks. Marian Grzanka na koniec testamentu prosi o modlitwę i przebaczenie.

źródło :rdn.pl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.