Sołtys Niedomic: Sylwia Kijowska 517 141 739

Podczas Wigilii Paschalnej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. Liturgia ukazuje nam radość życia, w którym korzystamy z daru wolności. Można zapytać, jak się dochodzi do takiej wolności w wyznawaniu wiary? Odpowiedź daje Chrystus, gdy mówi do tych, którzy Mu uwierzyli: “Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31b-32). Nie ma innej drogi do poznania pełnej prawdy, jak trwanie w nauce Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi do prawdziwej wolności, jak poznawanie Bożej prawdy i wytrwałe poddawanie jej swojego życia. Jezus jest drogą prawdą i życiem, chodzi więc o poznanie Jezusa Chrystusa i poddanie Jemu wszystkich swoich spraw, czyli o decyzję wiary, dotyczącą przyjęcia Chrystusa do swojego życia jako Zbawiciela i Pana. W praktyce oznacza to kierowanie się słowem Bożym w każdej sytuacji, z którą spotykamy się na co dzień. Przykład takiego postępowania dali trzej młodzieńcy z Księgi Daniela. Nawet w obliczu śmierci nie zawahali się być wiernymi Bożemu słowu, a Bóg znalazł sposób, aby ich ocalić od śmierci. Na dodatek ich odważne świadectwo stało się narzędziem w ręku Boga i doprowadziło do nawrócenia króla babilońskiego. W rozmowie z faryzeuszami Chrystus przypomniał, żenic tak nie niszczy naszej wolności, jak grzech. Z kolei nic tak nie wzmacnia tej wolności, jak trwanie w łasce uświęcającej i kierowanie się każdego dnia słowem Bożym.

ks. Jan Mikulski

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.