Słowa Jezusa, przekazane przez Jego uczniów gospodarzowi Wieczernika: „Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami” (Mt 26,18), zawierają nie tylko informację o miejscu Ostatniej Wieczerzy, ale niosą też przesłanie skierowane do każdego z nas. Jezus mówi, że wolą Bożą jest, aby w każdym z nas dokonywała się nieustannie Jego Pascha. Nie tylko ta Pascha, która urzeczywistnia się podczas przyjmowania sakramentów świętych, zwłaszcza chrztu, pokuty i namaszczenia chorych, ale również ta, która ma miejsce gdy uczestniczymy w cierpieniach Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was prześladować będą” (J 15,20). Gdy więc przychodzą w naszym życiu różne trudności, czy  nawet prześladowania ze strony ludzi wrogo do nas nastawionych, mamy szansę wchodzić w Paschę Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziemy trwać w Jego miłości; jeżeli wszystko przyjmiemy w duchu Jezusa Chrystusa; jeżeli z miłości do Boga i bliźnich zgodzimy się na cierpienie, czy nawet wyrządzoną krzywdę, przedłuża się w nas Jego Pascha i stajemy się uczestnikami dzieła zbawczego. Spełniają się wtedy słowa św. Pawła, który powiedział, że w swoim ciele dopełnia udręk Jezusa Chrystusa, dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.

ks. Jan Mikulski

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.