Uroczystość 40 - lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza oraz  spotkanie parafialne przy grillu.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.