wszystkich swietychŚwiętość daje szczęście !

Jeżeli ktoś nie poznał Boga i nie odkrył w Nim źródła miłości i szczęścia, nie przyjmie wskazanej przez Chrystusa drogi ośmiu błogosławieństw. Świat poznał smak dóbr przemijających, dlatego te dobra proponuje ludziom. Jezus zaprasza nas do przyjaźni ze sobą, abyśmy na drodze modlitwy i przyjętych sakramentów odkryli radość bycia dziećmi Bożymi i zobaczyli różnicę pomiędzy przemijającą przyjemnością, a trwałą radością. Św. Jan mówi, że każdy, „kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty” (1 J 3,3). Droga do świętości jest więc tą samą drogą, która prowadzi do szczęścia. Świat nie potrafi tego zrozumieć, dlatego tak często ucieka od świętości, bojąc się, że ona pozbawi go szczęścia. Jest akurat odwrotnie: im częściej przebywamy z Bogiem i pokładamy w Nim całą swoją ufność, tym więcej się do Niego upodabniamy i stajemy się bardziej świętymi, a co za tym idzie, bardziej szczęśliwymi. Niech przeżycie Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego pozwoli nam przekonać się bardziej do drogi ośmiu błogosławieństw.

Ks.Jan Mikulski

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.