sobotaKiedy dokonał się cud zmartwychwstania, strażnicy grobu Jezusa zadrżeli ze strachu i „stali się jakby umarli” (Mt 28,4). Ich zachowanie jest bardzo wymowne i symboliczne zarazem. Grzech łączy się zawsze z niewolą, a tam, gdzie jest niewola, tam jest również strach i niepewność jutra. Strażnicy grobu są w rzeczywistości strażnikami niewoli, dlatego jeżeli chcą uczestniczyć w radości, którą daje wolność w Chrystusie, muszą pozwolić na to, aby dokonała się w nich śmierć tego, co ich do tej pory zniewalało. Tylko wtedy może się w nich objawić cud zmartwychwstania. Chrystus wszystkich zbawił, zatem każdy człowiek, nawet najbardziej przywiązany do grzechu, może skorzystać z Jego zbawczej mocy i uczestniczyć w wolności dzieci Bożych, do której wszyscy zostaliśmy powołani. Musimy jednak pamiętać, że wolność w Chrystusie, to nie hołdowanie ciału, ale postawa służby rodząca się na gruncie Bożej miłości.

Podczas Wigilii Paschalnej jest dużo czasu na refleksję nad problemem naszych lęków. Czego się obawiam? Może na pierwszym miejscu zarażenia się koronawirusem, a może śmierci z takiego czy innego powodu. A czy jest we mnie bojaźń Boża, czyli troska o to, aby nie zasmucić Boga swoimi grzechami, czyli nieposłuszeństwem? Prośmy Boga o dar wolności, byśmy z radością wypełniali wolę Bożą.

ks. Jan Mikulski

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.