piatek

Autor Listu do Hebrajczyków zachęca nas, byśmy trwali mocno w wyznawaniu wiary, gdyż w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy arcykapłana wielkiego, który może współczuć naszym słabościom, gdyż sam został doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. To świadectwo naszej wiary będzie mocniejsze i bardziej skuteczne, gdy przybliżymy się z ufnością do tronu łaski, aby otrzymać przebaczenie i znaleźć stosowną pomoc do wypełnienia otrzymanego zadania. Nasze świadectwo wzmocni się też bardzo wtedy, gdy jak Chrystus nauczymy się posłuszeństwa przez znoszone cierpienie. Dzięki swej uległości wobec Bożego słowa, razem z Chrystusem możemy doświadczyć, że zostaliśmy wysłuchani.

Z pewnością modlimy się codziennie o zdrowie i ustanie epidemii. Czy Bóg nas wysłuchuje? Z pewnością! a objawi się ono przede wszystkim w tym, że Bóg zrobi wszystko, co jest potrzebne, aby pandemia przyniosła w naszym życiu zbawcze skutki, tak jak męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przyniosły zbawienie całemu światu. 

ks.Jan Mikulski

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.