czwartek

Umycie nóg Apostołom wyraża symbolicznie nasze obmycie z grzechu, które dokonało się po raz pierwszy w naszym życiu podczas chrztu świętego i ma miejsce za każdym razem, gdy przyjmujemy sakrament pokuty i Eucharystii, jak również wtedy, gdy zwracamy się do Boga z aktem miłości doskonałej, wyrażając w ten sposób żal za popełnione grzechy. Najczęściej zatem stajemy się sługami sprawy Bożego wyzwolenia, gdy w każdej sytuacji życiowej kierujemy się miłością do Boga i bliźnich. Miłość zawsze uszczęśliwia i sprawia, że czynienie dobra staje się potrzebą serca. Miłość jest zawsze gotowa do spełnienia dobrego czynu, czego znakiem jest przepasanie się Jezusa prześcieradłem. Miłość też zawsze kosztuje, tak jak kosztuje dużego wysiłku gest obmycia nóg drugiemu człowiekowi. Miłość jednak nigdy nie ustaje: „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieje, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13,7). Prawdziwa miłość daje poczucie wolności i radości z tego, co można zrobić dla duchowego dobra drugiego człowieka.

Czas epidemii daje wiele okazji do naśladowania Chrystusa umywającego nogi Apostołom. Otoczmy modlitwą tych, którzy pracują na pierwszej linii opieki nad chorymi; lekarzy i pielęgniarki, aby Bóg napełnił ich mocą z wysoka w pełnieniu posługi miłości. Każdego dnia powierzajmy siebie Bogu przez ręce Niepokalanej i z ufnością prośmy Boga o ustanie epidemii.

ks. Jan Mikulski

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.