zyczOkres Bożego Narodzenia, to czas wielkiej radości, której zasadniczym źródłem jest fakt przyjścia na świat Syna Bożego w ludzkim ciele. Radość jest uzasadniona, ponieważ zakończyło się trwające przez wieki oczekiwanie na spełnienie Bożej obietnicy dotyczącej zbawienia wszystkich ludzi. Czas się wypełnił, dlatego „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. To zdanie jak refren powtarzamy w liturgii Kościoła w tym okresie, przywołując na pamięć wydarzenie, które całkowicie zmieniło bieg historii i zapoczątkowało nową erę. Bóg zstąpił na ziemię w ludzkiej postaci i pozostał między nami aż do skończenia świata. Pozornie może się wydawać, że przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia jest łatwe. Jeżeli ograniczy się ono do postawienia w domu ozdobnej choinki, spożycia wieczerzy wigilijnej w gronie najbliższej rodziny, pójścia na „Pasterkę”, czy też do oglądania szopek betlejemskich, to rzeczywiście będzie stosunkowo łatwe i dostarczy wielu miłych emocjonalnych przeżyć. Nie na tym jednak polega chrześcijańskie przeżywanie okresu Bożego Narodzenia. Chodzi o to, by spotkać się z Nowonarodzonym, a to wymaga wysiłku wiary. Życzę odwagi w podjęciu tego wysiłku i owoców, które zrodzą się z niego.

Ks. Jan Mikulski

 

soltys

 

niedomice

 

ck

 

zycz2020

 

1608203182865597

 

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.