sobota small2Wielka Sobota dla wielu kojarzy się przede wszystkim ze święceniem pokarmów, tak jak Środa Popielcowa z posypaniem głów popiołem. W obydwu wydarzeniach udział wiernych jest zasadniczo bardzo liczny. Czy jednak towarzyszy nam zawsze świadomość, dlaczego święcimy pokarmy i posypujemy głowy popiołem. Obydwa wydarzenia dają mocne przeżycie emocjonalne, ale przecież nie po to je przeżywamy tak chętnie. Posypujemy głowy na początku Wielkiego Postu, ponieważ chcemy się nawrócić, a na końcu tego świętego czasu święcimy pokarmy, ponieważ – już nawróceni – chcemy we wszystkim, również w spożywaniu pokarmów, służyć wypełnieniu woli Bożej. W takim duchu starajmy się pobłogosławić pokarmy w domach nie tylko w Wielką Sobotę, ale zawsze, kiedy zasiadamy do posiłku.

Ks. Proboszcz

 

 

Błogosławieństwo pokarmów w naszych domach:

 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 

 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane".

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

 

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

 

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.Wszyscy: Amen.

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.