czwartek smallWielki Czwartek koncentruje naszą uwagę na Eucharystii, która jest Sakramentem Bożej Miłości. W tym roku wielu z nas będzie korzystało z komunii św. duchowej i z pojednania z Bogiem na drodze żalu doskonałego, czyli wyrażając przed Bogiem smutek z powodu popełnionych grzechów dlatego, że obraziliśmy nimi naszego Boga, którego kochamy. Warto więc pogłębić w sobie zdolność przyjmowania przed Bogiem takiej postawy żalu z miłości ku Niemu i aktu miłości doskonałej, z którego ten żal wypływa. Życzę wszystkim radości płynącej zarówno z miłości wobec Boga, jak i ze świadomości, że Bóg daruje nam grzechy, gdy z miłością zwracamy się do Niego."

ks. Proboszcz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.