wszystkich swietych smallW pierwszym dniu listopada przeżywamy Uroczystość, która pozwala nam uwielbić Boga we wszystkich świętych, nie tylko w tych, którzy zostali oficjalnie przez Kościół beatyfikowani czy kanonizowani, ale i w tych, których nie ogłoszono świętymi, jednak razem z innymi uczestniczą w chwale nieba. Ufamy, że w tej wielkiej liczbie zbawionych znajdują się również nasi bliscy zmarli, których znaliśmy za życia, ale uprzedzili nas w drodze do domu naszego Ojca. Uroczystość Wszystkich Świętych pomaga nam więc odkryć głębszy wymiar tajemnicy śmierci. Skoro śmierć jest powrotem do domu naszego Ojca, odejście naszych bliskich nie prowadzi nas do rozpaczy, ale napełnia serca nadzieją, że uczestniczą oni już w szczęściu, które zostało przygotowane dla nich w niebie.
 Dla nas, pozostających jeszcze na ziemi, z przeżywanej Uroczystości płynie zachęta, abyśmy zawsze chodzili drogami świętości, czyli drogami, które prowadzą do wiecznej szczęśliwości. Świętymi czyni nas łaska uświęcająca i wszystko, co czynimy pozostając w jedności z Bogiem. Życzę wszystkim wytrwałości w trosce o stan łaski uświęcającej, czyli nieustannego trwania w komunii z Chrystusem.

Ks. Jan Mikulski

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.