zyczenia2022

nowa strona

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie.

 

       
Kapliczka przy ul.Niedomickiej    Kościół parafialny w Niedomicach nocą    Kościół parafialny w Niedomicach w dzień
         
         
Wnętrze kościoła   Ołtarz