silver nades

jesien

We środę w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia umów dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prac remontowych w zakresie programu "Małopolskie remizy 2013". Strażacy z OSP Niedomice wraz z burmistrzem Żabna odebrali dokument gwarantujący wsparcie na poziomie 39.998,00 zł.

  W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów i jednostek straży pożarnych, którzy ubiegali się i otrzymali dofinansowanie z tegorocznej puli środków finansowych marszałka, przeznaczonych na wsparcie samorządów w remontach OSP. Wręczenia dokonywali wicemarszałek Roman Ciepiela, a także Stanisław Sorys, członek zarządu Województwa Małopolskiego. Dla gminy Żabno to kolejne w tym roku dofinansowanie, tym razem ze środków wojewódzkich, a z pewnością pozwalające na wykonanie potrzebnych w remizie w Niedomicach prac. Strażacy z Niedomic już od ponad roku starali się o wsparcie na rzecz swojej remizy, najpierw próbując sił w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, a obecnie pod kuratelą gminy, w programie marszałkowskim. W projekcie, który był złożony do konkursu, określono ramy remontu. Zmiany dotyczyć będą konstrukcji, stolarki, robót wykończeniowych, a także instalacji wodociągowej. Umowę z rąk wicemarszałka odebrał burmistrz Żabna Stanisław Kusior wraz z Piotrem Kostrzewą, naczelnikiem i Michałem Szymańskim, sekretarzem jednostki OSP w Niedomicach.   Równocześnie zakończyła się procedura przetargowa, w której wykonawca zobowiązał się do wykonania prac objętych wnioskiem za kwotę 89.655,35 zł.