Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Jana Bogacza, wieloletniego druha, pełniącego przez blisko 25 lat funkcję naczelnika w Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedomicach, Honorowego  Komendanta Gminnego Gminy Żabno. 
Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia z powodu straty.
Jednocześnie informujemy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 21 stycznia 2023 r. o godzinie 14:00 w kościele MBNP w Niedomicach.

Przez swoje życie zawsze szedłeś drogą prawdy i pomocy bliźnim. Jako osoba wrażliwa nigdy nie pozostawiłeś nikogo w potrzebie, zawsze służyłeś pomocą i dobrą radą.
Twoja działalność wpisała się złotymi literami nie tylko w historię naszej miejscowości ale również naszej gminy.

Żegnamy Cię jako wspaniałego człowieka, przyjaciela młodzieży,  społecznika w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Z Twoim odejściem zamyka się pewien etap pięknej, naszej wspólnej historii.

Cześć Twojej pamięci.
Spoczywaj w pokoju.

Mieszkańcy Niedomic


Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.