Dobry dzień dla naszej gminy, a w szczególności dla Niedomic. Strażacy z KSRG OSP otrzymali dziś wsparcie na zakup nowego samochodu.  W dniu dzisiejszym z rąk Wojewody Łukasza Kmity, w obecności st. bryg. Piotra Filipka - Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, przekazana została promesa na modernizację taboru jednostki, w której planach jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Promesę na 290 000 zł odebrali dziś burmistrz Żabna Marta Herduś oraz prezes KSRG OSP w Niedomicach Piotr Kostrzewa.  

Druhnom i Druhom serdecznie gratulujemy!

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.