Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Żabnie przekazane zostało zaproszenie przez Komendanta Miejskiego PSP Krzysztofa Gładysza do udziału w uroczystości wręczenia promes gwarantujących dofinansowanie do zakupu samochodu dla KSRG OSP w Niedomicach. Jednostka planuje uzupełnienie swojego taboru o nowy pojazd.
Spotkanie było również okazją do pogratulowania objęcia stanowiska i porozmawiania z nowym Komendantem PSP.
W spotkaniu udział wzięli burmistrz Żabna Marta Herduś, zastępca burmistrza Piotr Broda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Andrzej Głód oraz Prezes KSRG OSP w Niedomicach Piotr Kostrzewa.

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.