silver nades

jesien

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedomicach, informuje, że w dniu 29.11.2020 (Niedziela) od godziny 13:00 druhowie OSP będą rozprowadzać kalendarze strażackie na rok 2021. Strażacy zgodnie z obowiązującymi zasadami będą zabezpieczeni w maseczki oraz rękawice lateksowe jednorazowe.

Zbiorka będzie prowadzona do oznaczonych puszek. Zebrane środki zostaną przekazane na zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego. 

Z góry serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie !