rita

mecz05

W związku z zakończeniem programu „Tylko aktywnością wygrasz ze starością” który był realizowany od marca 2016 r w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach- siedzibie stowarzyszenia „Razem dla Niedomic” chcemy wyrazić wdzięczność i podziękowanie dla członków

tego stowarzyszenia, a zwłaszcza dla pomysłodawczyń  programu – Pani Barbarze Malinowskiej i Pani Katarzynie Smolik. Dzięki profesjonalnym ćwiczeniom prowadzonym przez  rehabilitantkę Panią Agnieszkę mogłyśmy aktywnie spędzić czas. Odpoczynek po ćwiczeniach był zapewniony przy zdrowym, urozmaiconym poczęstunku .W ramach programu został dla nas zorganizowany wyjazd rekreacyjny do Krynicy i Tylicza. Były to wspaniałe chwile i dzięki temu czujemy się bardziej zintegrowane i „młodsze” w swoim środowisku.

 

Wdzięczne uczestniczki programu „Tylko aktywnością wygrasz ze starością”