rita

mecz05

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Niedomic” projektu „Tylko aktywnością wygrasz ze starością”  w sobotę 16 kwietnia odbyła się wycieczka do Krynicy i Tylicza. Wzięło w niej udział ponad 40 osób.

Cały dzień towarzyszyła nam  wspaniała słoneczna pogoda i radosna atmosfera wśród naszych seniorów.