Image W Urzędzie Miejskim w Żabnie miało miejsce spotkanie wójtów i burmistrzów, których gminy skorzystają na budowie stacji recyclingu w Niedomicach.Wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Norweskiego czeka na zatwierdzenie. Jeśli się to stanie stacje recyclingu zostanie wybudowana, a część strefy w Niedomicach uzyska nowy standard związany chociażby z modernizacją dróg.

Aby tak mogło się stać musiała zostać podpisana umowa przez przedstawicieli gmin Wietrzychowice, Lisia Góra, Radłów, Dąbrowa Tarnowska, Olesno oraz Żabno, które skorzystają wymiernie na segregacji odpadów. Wstępna umowa była załącznikiem do wniosku o środki finansowe, natomiast na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Żabnie dyskutowano nad jej ostateczną formą. Umowa podpisana będzie przez samorządowców dopiero po upoważnieniu ich przez Rady Miejskie i Rady Gmin z uwagi na występujące w nich zobowiązania. – Jest to ostatni warunek gwarantujący dofinansowanie budowy stacji recyclingu w naszej gminie - stwierdza burmistrz Żabna Stanisław Kusior.
Projekt uchwały partnerskiej został przygotowany i rozesłany, by na najbliższych Sesjach mógł być podjęty.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.