Image Zakończyła się realizacja zadania „Biblioteka na PLUS-ie – M-GBP w Żabnie”, przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne pomieszczeń Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie. Były one możliwe dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Infrastruktura bibliotek”. W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Oddziale dla dzieci, wymiany podłóg oraz zakupiono nowe meble biblioteczne.

Modernizacji uległy również  punkty oświetleniowe. Filie biblioteczne w Niecieczy, Niedomicach oraz Bobrownikach Wielkich również doposażone zostały w nowe meble.  Zadanie zostało zrealizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – 42 tys. zł. Burmistrz Żabna wraz z Radą Miejską wsparli projekt w wysokości 30 456 zł, pozostałe koszty pokryła biblioteka.
Realizacja tego zakresu robót przyczyniła się do podniesienia standardu biblioteki, użytkownicy będą mieli dogodne warunki korzystania z oferty biblioteki. W Oddziale dla dzieci dla najmłodszych utworzono kącik „W krainie baśni”, gdzie czeka na nich nie tylko książka ale także kredki i farby oraz zbiór maskotek i gier planszowych.
Bardzo cieszymy się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władze samorządowe, Burmistrz i Rada Miejska widzą potrzebę inwestowania w instytucje kultury, które z kolei na co dzień służą społeczeństwu oraz inwestują w rozwój intelektualny człowieka.
Warto dodać, iż biblioteka w Żabnie wydłużyła czas pracy, od 1 stycznia zaprasza czytelników do godz. 19.

 
{gallery}gmina/2010/plus{/gallery}

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.