W ramach Osi 11 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 𝐰 𝐍𝐢𝐞𝐝𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚𝐜𝐡 prowadzona jest inwestycja, której efektem będzie nowe miejsce służące mieszkańcom jako zaplecze kulturalno- sportowe. 
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐦 𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐧𝐞, którego budowa jest już bardzo zaawansowana, planowo ma być ukończone w pierwszym półroczu przyszłego roku. W budynku zaplanowano pomieszczenia dla niedomickiej filii biblioteki, salę do prowadzenia imprez kulturalnych i spotkań sołeckich, zaplecze gastronomiczne, a także zaplecze szatniowo- sanitarne wraz z częścią magazynową. Budynek swoją kubaturą już robi wrażenie, z zewnątrz widać efekty prac związanych z ociepleniem i otynkowaniem ścian, zamontowana jest już stolarka, w środku trwają prace instalacyjne. Przy wjeździe widoczne są już krawężniki wyznaczające teren pod kostkę brukową. 
  Koszt całej inwestycji pn. „Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz. 760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach” to 𝟒 𝟕𝟕𝟑 𝟕𝟒𝟗,𝟔𝟖 𝐳ł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pokrywa koszty w wysokości 𝟐 𝟓𝟖𝟏 𝟓𝟗𝟑,𝟕𝟒 𝐳ł.

Źródło : Gmina Żabno


Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.