Szanowni Mieszkańcy,

w nawiązaniu do pisma nr. WB-I.6333.100.2022 z dnia 30 września 2022 r. Wojewody Małopolskiego informujemy Państwa o wyznaczonych punktach wydawania tabletek jodku potasu w przypadku zaistnienia konieczności jego przyjęcia.

Wydawanie tabletek jodku potasu uruchomione zostanie dopiero po wystąpieniu rzeczywistego zagrożenia i wyprowadzenia działań interwencyjnych.

Podkreślić należy, że w chwili obecnej nie występuje zagrożenie skażeniem radiacyjnym. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

W przypadku wystąpienia zagrożenia po tabletki należy udać się do następujących punktów dla poszczególnych miejscowości:

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.