W dniu 8 maja 2022 r w ramach realizacji zadania publicznego „Wspólne spotkania kino, wycieczka to od starości dobra ucieczka” , (którego wykonawcą było Stowarzyszenie „Razem dla Niedomic”) odbyła się wycieczka seniorów i członków stowarzyszenia do Szydłowa i Buska Zdroju. Była to ostatnia z trzech imprez składających się na to zadanie ,w której udział wzięło 45 osób. Zgodnie z harmonogramem uczestnicy wyjazdu zwiedzili piękne, zabytkowe miasteczko zwane „Polskim Carrcasonne” a następnie udali się do Buska , gdzie mogli spacerować alejkami urokliwego parku zdrojowego oraz korzystać z walorów zdrowotnych znajdującej się tam tężni solankowej. Wycieczka była ostatnią częścią zadania na które składał się także wyjazd do kina oraz spotkanie seniorów przy wielkanocnym stole. Kwota przekazana ze środków Gminy Żabno na realizację całego projektu wyniosła 5 000 zł.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.