Mieszkańcy Niedomic zapraszamy do kolorowania ! Centrum Kultury w Żabnie przygotowało kolorowankę związaną z Niedomicami. 

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.