zyczenia0

 

Jan Ewangelista pozostawił nam swoje świadectwo wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Ta wiara obudziła się w nim wtedy, gdy wszedł do grobu. Podobne doświadczenie odkrycia pustego grobu jest potrzebne każdemu z nas, abyśmy mogli uwierzyć, że Chrystus zmartwychwstał i żyje w nas od chwili przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Życzę wszystkim doświadczenia tajemnicy pustego grobu i wiary w to, że Chrystus Zmartwychwstały żyje nie tylko w sakramentach Kościoła, ale również w każdym z nas i On pragnie naszego szczęścia - dlatego umarł za nas na krzyżu.

ks. Jan Mikulski 

 

zyczenia1

 

zyczenia2

 

 

zyczenia3

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.