ogrodzenie smallKońcem roku wykonano wymianę ogrodzenia przydrożnej kapliczki – Krzyża znajdującej się na rogu ulic Kościuszki i ul. Niedomickiej .  Nowe ogrodzenie zyskało bramkę, która ułatwi dostępność do kapliczki. Koszt całkowity inwestycji to 2 000,00 złotych.

 

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.