silver nades

jesien

maloposkaCztery projekty złożone przez żabnieński samorząd znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

Cztery projekty złożone przez żabnieński samorząd znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 listopada 2020 roku - konkurs RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na tą decyzję samorząd Żabna musiał czekać dość długo, bo pierwotnie złożone projekty trafiły na listę rezerwową Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednak dzięki oszczędnościom, a także aktualizacji Programu można było zwiększyć alokację środków przeznaczonych na odnowę obszarów wiejskich. Dzięki temu wszystkie projekty z listy rezerwowej uzyskały dofinansowanie, w tym cztery złożone przez gminę Żabno.

Burmistrz Żabna Marta Herduś tak komentuje decyzję Zarządu Województwa:

- Dziś Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przeznaczeniu ok. 100 mln zł na rewitalizację wsi i miasteczek Małopolski. Wśród beneficjentów jest nasza gmina Żabno z czterema ciekawymi projektami: w Żabnie, Łęgu Tarnowskim oraz Niedomicach na łączną maksymalną kwotę dofinansowania blisko 7,5 mln zł. Dziękuję serdecznie Zarządowi, szczególnie Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, Wicemarszałkowi Łukaszowi Smółce, Pani Poseł Annie Pieczarce za podjęcie skutecznych i bardzo owocnych działań na rzecz całego regionu. Wielkie brawa dla Zarządu Województwa!

Samorząd Województwa motywuje takie rozwiązanie również chęcią ożywienia gospodarczego w czasie pandemii. A 41 projektów, które będę realizowane w najbliższym czasie z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Małopolski.

W gminie Żabno zostaną przeprowadzone cztery projekty rewitalizacyjne, w Żabnie, Łęgu Tarnowskim i Niedomicach. Oto nazwy zadań, a także wartości projektu i kwoty maksymalnego dofinansowania:

----------------------------------------------------------------------------

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczna przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na dz. nr 972, 1031, 1135 w Żabnie, jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności lokalnej.

Wartość projektu: 3660330,01 zł,

Maksymalna kwota dofinansowania: 2740634,99 zł

 ----------------------------------------------------------------------------

Odnowa Centrum wsi Łęg Tarnowski poprzez stworzenie rekreacyjnego terenu wypoczynku – zagospodarowanie terenów przy stadionie i przedszkolu w Łęgu Tarnowskim.

Wartość projektu: 2030050,17 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 1498958,49 zł

----------------------------------------------------------------------------

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana na dz. nr 904, 605, 921/5, 11095, 1210 w Żabnie.

Wartość projektu: 2673733,59 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 1896976,92 zł

----------------------------------------------------------------------------

Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz. 760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach.

Wartość projektu: 3458275 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 2581593,74 zł

 

Żródło : https://zabno.pl/pl/00070,news,06933,aktualnosci