zycz2019Często słyszę, że brak śniegu wpływa na atmosferę Świąt. Czy rzeczywiście ten brak jest tak znaczący? A co z Jezusem, który jest zawsze obecny, czy On ma wpływ na przeżywanie dni świątecznych i na wszystko, co się składa na nasze życie? W moim przypadku On ma największy wpływ na atmosferę Świąt i na wszystko, co się dzieje każdego dnia. On jest źródłem mojego szczęścia. On jest naszym pokojem. Życzę wszystkim doświadczenia radości płynącej z pozostawania w przyjaźni z Chrystusem. Do życzeń dołączam urywek wiersza, który dzisiaj otrzymałem:
Radości czas, Narodzin stał się cud,
Maleńki Bóg zagościł pośród nas ,
bo bardzo chce Miłością się podzielić,
otulić świat ogromem swoich łask.
Otwórzmy drzwi do naszych chłodnych serc,
niech wpadnie tam Miłości Bożej żar,
z Miłością łatwiej można wszystko zmienić ,
a wtedy lepszym stanie się nasz świat.
Radosnego świętowania 


Ks. Jan Mikulski, proboszcz parafiiWszystkim Mieszkańcom, Rodakom przebywającym za granicą oraz sympatykom Niedomic,składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Niech czas ten będzie okazją do zadumy, ale i radości ze spotkań z rodziną oraz bliskimi.

Niech przyniesie wytchnienie od codziennych zmagań, pośpiechu i trosk.
W Nowym 2020 roku życzymy spełnionych marzeń i zrealizowanych planów. Niech wszystko układa się po Waszej myśli a wszelkie problemy, zmartwienia
i trudności zostaną w starym roku i nie wracają.
     Życzy Sołtys wsi Niedomice Sylwia Kijowska wraz z Radą Sołecką

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.