przebudowa1Trwają prace w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej 203517K ul. Wyspiańskiego w km od 0+006 do 0+754 w miejscowości Niedomice - Gmina Żabno”. Robotami budowlanymi został objęty odcinek długości 747,8m – km 0+006,20 – 0+754,00. W ramach zadania przewidziano budowę drogi gminnej o przekroju ulicznym – jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50m – szerokość wraz ze ściekami przykrawężnikowym, chodnikiem przyjezdniowym szerokości 2,00m po stronie lewej i zieleńcem za krawężnikiem po stronie prawej oraz wjazdami do posesji. Dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni bitumicznej, przebudowa chodnika i wjazdów oraz budowa odwodnienia. Po zakończeniu robót budowalnych zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu w zakresie likwidacji istniejącego progu zwalniającego, lokalizacji znaków pionowych oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym przejścia. 

info:zabno.pl

nied 1

nied 2

nied 3

nied 4

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.