silver nades

jesien

asfaltW dniu 27.09.2019r. z podpisano umowę na roboty budowlane z wykonawcą tj.: Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym, Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 203517K ul. Wyspiańskiego w km od 0+006 do 0+754 w miejscowości Niedomice - Gmina Żabno”.

Robotami budowlanymi został objęty odcinek długości 747,8m – km 0+006,20 – 0+754,00. W ramach zadania przewidziano budowę drogi gminnej o przekroju ulicznym – jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50m – szerokość wraz ze ściekami przykrawężnikowym, chodnikiem przyjezdniowym o szerokości 2,00m po stronie lewej i zieleńcem za krawężnikiem po stronie prawej oraz wjazdami do posesji. Dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni bitumicznej, nastąpi przebudowa chodnika i wjazdów oraz budowa odwodnienia. Po zakończeniu robót budowalnych zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu w zakresie likwidacji istniejącego progu zwalniającego, lokalizacji znaków pionowych oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym przejścia.

 

info:zabno.pl